|   EN

Ogłaszamy nabór na jednolite studia magisterskie (10 semestrów, 5 lat)

pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

w formie stacjonarnej i niestacjonarnej

rozpoczynające sie od semestru letniego roku akademickiego 2019/2020 

 

Rejestracja intermetowa na stronie www.ajp.edu.pl rozpocznie się od dnia 7 stycznia 2020 r. o godz. 8.00.

 

Dokumenty rekrutacyjne można składać od dnia 7 stycznia 2020 r. od godz. 8.00 do dnia 31 stycznia 2020 r. godz. 12.00

w Dziekanacie Wydziału Humanistycznego, ul. Teatralna 25, pokój 121

w dni powszednie, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9.00 do 15.00.

 

Dokumenty przesłane pocztą muszą wpłynąć do uczelni najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020 r.

 

 

 

Back to top