|   EN

Szkoła Języka Polskiego dla Cudzoziemców Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim oferuje płatne kursy języka polskiego dla obcokrajowców, przygotowujące do pracy lub studiów w Polsce.

Proponowane programy nauczania zostały opracowane z uwzględnieniem systemu poziomów zaawansowania przyjętych przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego (www.certyfikatpolski.pl).

 

1. Poziom wstępny (A 1)

2. Poziom elementarny (A 2)

3. Poziom podstawowy (B1)

4. Poziom średni ogólny (B2)

5. Poziom efektywnej biegłości językowej (C1)

6. Poziom zaawansowany (C2)

 

Organizujemy zarówno kursy grupowe, jak i zajęcia indywidualne. Intensywność kursu dostosowujemy do potrzeb naszych klientów.

Zajęcia prowadzone są przez pracowników naukowych Uczelni z tytułami doktora,  specjalistów w zakresie nauczania jezyka i kultury polskiej.

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą porozumiewać się w języku polskim w codziennych sytuacjach oraz w pracy zawodowej, a także poznać polskie obyczaje, kulturę i historię.

Kursy kończą się egzaminem, po którego zdaniu studenci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu na odpowiednim poziomie zgodnym z systemem certyfikacji znajomości języka polskiego jako obcego (A1, A2, B1, B2, C1, C2).

Back to top