|   EN

Szanowni Państwo,

mając na względzie dobro społeczności akademickiej, wobec napływających informacji o kolejnych ogniskach KORONAWIRUSA wszystkim osobom, które w ciągu kilkunastu ostatnich dni przebywały w krajach, w których stwierdzono wystąpienie wirusa - zwłaszcza na północy Włoch, w rejonie Lombardii, Wenecji Euganejskiej, Piemontu, Emilia-Romania, Lacjum - zalecamy szczególną ostrożność oraz obserwację swojego organizmu, nawet jeśli nie miały one kontaktu z tymi, których stan wskazywał na chorobę.

Należy też ograniczyć bieżącą aktywność społeczną i kontakty do niezbędnego minimum. Jakiekolwiek negatywne oznaki i dolegliwości, szczególnie ze strony układu oddechowego powinny być natychmiastowo sygnałem, by zgłosić się do lekarza chorób zakaźnych.

Społeczność akademicką proszę o wyrozumiałość i racjonalne podejście do wszystkich osób będących w grupie ryzyka.

Ponadto wszystkim pracownikom, doktorantom, studentom oraz gościom AJP, zalecam:

- częste mycie rąk, instrukcje mycia rąk znajdą się we wszystkich ogólnodostępnych toaletach w budynkach Uczelni;

- prowadzenie samoobserwacji stanu swojego zdrowia i wizytę u lekarza w przypadku jego pogorszenia;

Studentów przybywających lub wracających z regionów dotkniętych przypadkami zakażenia, proszę o powstrzymanie się od udziału w zajęciach w terminie do dwóch tygodni od przyjazdu do kraju. Nieobecności zostaną usprawiedliwione bez konieczności ich odrabiania.

Władze poszczególnych jednostek organizacyjnych, administracyjnych oraz osoby prowadzące zajęcia, proszę o monitorowanie życia akademickiego i zapobieganie wykluczeniom oraz dyskryminującym zachowaniom.

Ponadto informuję, że Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił całodobową infolinię o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem. Numer infolinii: 800-190-590

Proszę także o monitorowanie ogłoszeń służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo zdrowotne. W szczególności uwadze polecam informacje Głównego Inspektoratu Sanitarnego: https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-dla-podrozujacych-nr-32-warszawa-25-lutego-2020-r-opracowano-na-podstawie-danych-ecdc-oraz-who/ https://gis.gov.pl/aktualnosci/informacja-dla-uczelni-wyzszych-w-zwiazku-z-ryzykiem-zawleczenia-na-obszar-polski-nowego-koronawirusa-sars-cov-2/

Istotne informacje publikowane są także przez:

- Ministerstwo Zdrowia: https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie

- Ministerstwo Spraw Zagranicznych: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacja-msz-w-zwiazku-z-rozprzestrzenianiem-sie-koronawirusa

oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: https://www.gov.pl/web/nauka/stanowisko-mnisw-w-sprawie-wyjazdow-polskich-studentow-oraz-naukowcow-do-wloch-i-przyjazdow-wloskich-studentow-oraz-naukowcow-do-polski

 

Z poważaniem

Rektor AJP

prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Skorupska

Back to top