|   EN

 

Komunikat Nr 4/140/2020

Rektora Akademii im. Jakuba z Paradyża
z Siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim

z dnia 17 marca 2020 r.

w sprawie zajęć dydaktycznych  w Akademii im. Jakuba z Paradyża

 

 

Z powodu zawieszenia wszelkich zajęć dydaktycznych oraz aktywności sportowej 
do dnia 25 marca br., ze względu na zagrożenia rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19, informuję, że w trosce o umożliwienie realizacji programu studiów, osiągnięcia efektów kształcenia oraz zaliczenia zajęć została wprowadzona możliwość realizowania form kształcenia w systemie zdalnym. Jego formę i zakres ustalili nauczyciele akademiccy prowadzący poszczególne zajęcia, którzy są zobowiązani do przekazania niezbędnych informacji studentom. Zajęcia, które w opinii prowadzących nie mogą zostać zrealizowane w systemie zdalnym odbędą się w dodatkowych terminach po wznowieniu zajęć umożliwiającym ich prowadzenie
w kontakcie bezpośrednim.

W razie konieczności uzyskania dalszych informacji proszę o kontakt elektroniczny
lub telefoniczny  z pracownikami właściwego wydziału wg poniższego wykazu.

Wydział Administracji – tel. 957216061, waibn@ajp.ed.pl

Wydział Ekonomiczny – tel. 957216015, we@ajp.edu.pl

Wydział Humianstyczny – tel. 957216035, wh@ajp.edu.pl

Wydział Techniczny – tel. 957279536, wt@ajp.edu.pl

Wydział Turystyki i Nauk o Zdrowiu – tel. 957216054, adykas@ajp.edu.pl

Dalsze decyzje będą podejmowane w zależności od rozwoju sytuacji sanitarno-epidemiologicznej.

Back to top